Opleiding tot Geestelijk Begeleider/Transpersoonlijk Counselor

Voor de drie studierichtingen Zingeving & Spiritualiteit, Religiestudies en Transpersoonlijke Psychologie bestaat er een (gezamenlijke) beroepsgerichte afstudeerrichting onder de noemer Geestelijke Begeleiding. Wat houdt Geestelijke Begeleiding in?

Geestelijke Begeleiding kan omschreven worden als het begeleiden van mensen met levensvragen en het verlenen van hulp aan mensen met problemen op dat gebied. Geestelijke begeleiding cirkelt om existentiële kwesties als: hoe ervaart men zin in zijn leven? Hoe geven we betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen en keuzes op het terrein van gezondheid en ziekte?

Vroeger was dit een domein van ‘zielszorgers’ of raadslieden vanuit de drie zuilen: protestant-christelijk, katholiek of humanistisch. Maar onze samenleving heeft zich ontwikkeld in de richting van enerzijds secularisatie, anderzijds religieus pluralisme. De opleiding tot geestelijk begeleider is levensbeschouwelijk neutraal, maar geeft de student een breed scala aan invalshoeken vanuit allerlei wereldgodsdiensten en wijsheidstradities en vanuit de reflectie op de eigen, persoonlijke ervaring. Op deze manier is de opleiding optimaal afgestemd op de levende zingevingsvragen van hedendaagse mensen.

Opleidingsprofiel

De tweejarige avondopleiding is een kopstudie op twee jaren Religiestudies, Zingeving & Spiritualiteit of Transpersoonlijke Psychologie die men heeft gevolgd op de Academie voor Geesteswetenschappen of de voormalige Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU).
In de opleiding werkt men aan de ontwikkeling van religieus-existentiële, filosofische, psychologische en therapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot levensvragen, ziekte en dood en keuzes bij ingrijpende gebeurtenissen.

De opleiding is gericht op de beroepsuitoefening. Wij kunnen hier denken aan werk binnen instellingen van de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, instellingen binnen justitie en defensie en vormingscentra. Sommige studenten zullen mogelijk een eigen praktijk starten.

Voor studenten die afstuderen in Zingeving & Spiritualiteit of in Religiestudies, resulteert de kopstudie Geestelijke Begeleiding in een diploma Geestelijk Begeleider. Studenten die afstuderen in de studierichting Transpersoonlijke Psychologie, krijgen het diploma Transpersoonlijk Counselor.

Erkenning

In de opleiding zijn opgenomen de Algemene Basiskennis (ABK) en de Psychosociale Basiskennis (PSBK), die noodzakelijk zijn voor verschillende accreditaties. Daarvoor heeft de Academie voor Geesteswetenschappen diverse aanvragen lopen. Deze erkenningen zijn van belang voor aansluiting bij beroepsverenigingen en met het oog op (gehele of gedeeltelijke) vergoeding van de consulten door een aantal zorgverzekeraars.

Rooster 2017/2018

  Geestelijke Begeleiding 3e jaar (PDF)

  Geestelijke Begeleiding 4e jaar (PDF)