ARCHIEF: Extra cursus-aanbod

De Academie voor Geesteswetenschappen presenteerde het afgelopen collegejaar een prachtig aanbod van extra cursussen/masterclasses over vijf uiteenlopende maar alle even boeiende onderwerpen: logotherapie, verbindend communiceren, kabbalah, dood en robotmens:

Praktische logotherapie – Van betekenis zijn

Richting

Vanaf woensdag 14 maart

Logotherapie biedt een praktische manier om betekenis te vinden in het leven van alledag. Als arts zocht Viktor Frankl naar manieren om mensen te behandelen die moeite hadden de zin van hun leven te ontdekken. Hij ontdekte dat zin in het leven nauw samenhangt met het van betekenis zijn voor iets of iemand anders.

 

Graven in de ziel met de kabbalah

Ziel

Vanaf woensdag 11 april

De kabbalah wordt ook wel de ‘spirituele tomtom van het bestaan’ genoemd en biedt magisch gereedschap – zowel diagnostisch als therapeutisch – bij de persoonlijke ontwikkeling. Zowel voor begeleider, coach en/of therapeut als ook voor de cliënt. In deze cursus wordt de kabbalah verkend en praktisch toegepast in het persoonlijke en beroepsmatige domein om tot een dieper inzicht in de eigen ziel of die van een ander te komen. Om vandaar een betere heler te zijn.

 

Verbindende communicatie

Verbindende communicatie

Vanaf dinsdag 8 mei

Geweldloos communiceren is de weg naar verbinding. Kiezen voor het aanleren van Geweldloze Communicatie, of anders gezegd Verbindende Communicatie (VC), is een keuze met drastische invloed op en direct merkbare resultaten in de kwaliteit van je leven, relaties, werk of praktijk.

 

Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven

Overgave

Vanaf dinsdag 22 mei

Is de dood het einde van alles? Zijn we op een reis zonder thuisreis? Of gloort ergens licht, vrede, nirvana, paradijs, eeuwig leven? Krijgen we misschien meerdere kansen om ons Zelf te realiseren en is de dood niet meer dan een doorgangshuis? Hoe gaan we om met ziekte waarin de dood zijn schaduw vooruit werpt en met de laatste dagen die ons gegund zijn? En wat zegt (je visie op) de dood eigenlijk over (je visie op) het leven?

 

Homo roboticus – Menselijkheid in de eeuw van de robots

Kunstmatige intelligentie

Vanaf woensdag 13 juni

Technici werken aan een vergaande integratie van mens en machine. Door de nieuwe mogelijkheden waar ze van dromen, zullen we worden teruggeworpen op de vraag waarin nu juist onze menselijkheid is gelegen. Dit zal in de toekomst de meest praktische vraag worden die er is.

 

 


Iedereen is welkom

De cursussen/masterclasses zijn geen doublure met het reguliere rooster van onze opleidingen, maar vormen een extra aanbod. Ze zijn toegankelijk voor studenten van de Academie, maar ook voor oud-studenten, ook van de HGU, en ook voor overige belangstellenden van buiten. (Oud-)studenten krijgen korting.

Introductieles

Elke cursus/masterclass wordt voorafgegaan door een Introductieles. Deze les fungeert als smaakmaker en terreinverkenning. Op basis daarvan kun je besluiten de cursus/masterclass te gaan volgen. Maar let op: de cursus/masterclass kan dan ook al zijn volgeboekt. Deelname is op volgorde van inschrijving.

Bewijs van Deelname

Met de cursussen/masterclasses kunnen geen studiepunten worden behaald; ze worden niet afgesloten met een toets. Wel krijgen de deelnemers een Bewijs van Deelname.

Tijden

De introductielessen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur, inclusief een koffie/theepauze.
De cursussen/masterclasses beginnen om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur, inclusief een koffie/theepauze.

Leslocatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Ina Boudier Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht
(1e verdieping)
www.usgym.nl

Aantal deelnemers

De introductielessen en cursussen/masterclasses zijn toegankelijk voor maximaal 25 deelnemers. Bij deelname door minder dan 6 personen wordt de cursus geannuleerd en wordt 100% van het lesgeld geretourneerd.

Prijzen

  • De introductielessen kosten € 15,- en Academiestudenten inclusief oud-studenten (ook van de HGU) betalen € 12,-
  • De cursussen/masterclasses kosten € 225,- en Academiestudenten incl. oud-studenten (ook van de HGU) betalen € 180,-
  • Een passe-partout voor alle introductielessen en cursussen/masterclasses kost € 960,-

Opgave

Reserveren en betalen gaat via deze website. Zodra er betaald is ontvangt de deelnemer per email een deelnamebevestiging.

Meer informatie

Secretariaat Academie: secretariaat@academiegeesteswetenschappen.nl, 030-2658901.

  Overzicht van alle introductielessen, cursussen en masterclasses met data en tijden (PDF)