Externe artikelen

Artikelen uit 2020


juni 2020

“Zinvinding als Therapeutisch Proces”

Dit artikel van een van onze docenten Peter Kortekaas verscheen in het Tijdschrift Psyche & Geloof.

Het hele artikel downloaden als PDF (407 Kb)


Artikelen uit 2019


15 november 2019

“Zinvinding en levensvisie: over geestelijke begeleiding in postmoderne context”

Dit artikel van een van onze docenten Peter Kortekaas verscheen in het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (jaargang 22, nr 95).

Het hele artikel downloaden als PDF (121 Kb)


30 april 2019

“Oude wijsheid voor hedendaagse zingevingsvragen”

NieuwWij interviewde Fons Dekkers en Nelleke Metselaars over de opleidingen voor zelfontwikkeling en beroepspraktijk van de Academie, waarbij ook de achterliggende gedachten van het unieke lesaanbod ruimschoots aan bod komen.

Nieuw Wij

https://www.nieuwwij.nl/interview/oude-wijsheid-voor-hedendaagse-zingevingsvragen/


14 april 2019

“Uit enquêtes blijkt dat de helft van de bevolking wel eens een buitengewone ervaring heeft gehad”

Een gesprek met Hans Gerding, tot 2016 bijzonder hoogleraar aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden, en directeur van het Parapsychologisch Instituut. Thans geeft hij les aan de AvG. Hij verzorgt lesmodules en is betrokken bij denktank-activiteiten van de Academie.

Nieuw Wij

https://www.nieuwwij.nl/interview/buitengewone-ervaring-hans-gerding-avg/


Artikelen uit 2018


24 december 2018

Arnold Ziegelaar: “Ik houd niet van polarisatie tussen theïsme en atheïsme”

De belangstelling voor mystiek lijkt steeds groter te worden in Nederland, ook onder niet-kerkelijken en niet-gelovigen. Het is dan ook niet vreemd dat de Academie voor Geesteswetenschappen een cursus over ‘Aardse mystiek’ aanbiedt die begin februari start. Een gesprek met de docent van deze cursus, Arnold Ziegelaar.

Nieuw Wij

https://www.nieuwwij.nl/interview/arnold-ziegelaar-ik-houd-niet-van-polarisatie-tussen-theisme-en-atheisme/


11 september 2018

‘Dát er iets is, wordt nooit vanzelfsprekend’

Als student vroeg Arnold Ziegelaar (55) zich al af wat de mens in de kosmos doet. Voor dat existentiële probleem is God geen oplossing, denkt hij. Een interview met docent filosofie aan onder meer de Academie voor Geesteswetenschappen en auteur van Aardse mystiek (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn (2016).

Trouw

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/filosoof-arnold-ziegelaar-dat-er-iets-is-wordt-nooit-vanzelfsprekend-~ad7bd424/


1 september 2018

“U bent als een zuster voor mij” – Interlevensbeschouwelijke couseling

Saida Alouad Baktit en Wim Smeets schreven een prikkelend artikel over de vraag of een recente, in een ‘witte’ context ontwikkelde gespreksmethodiek ook toepasbaar is in situaties met cliënten met een niet-westerse achtergrond. De vraag wordt getoetst aan de hand van een concrete casus met een cliënt van Irakese nationaliteit. De verschillende achtergrond van de cliënt en de zorgprofessional blijkt evenwel geen hinderpaal te zijn, maar juist een bron voor spirituele verdieping.

Saida Alouad Baktit en Dr. Wim Smeets zijn beiden werkzaam bij de Dienst Geestelijke Verzorging aan het Radboudumc en doceren onder meer aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

Psyche & Geloof

Het artikel verscheen in het tijdschrift Psyche en geloof 29 (2018) 2, 119-125: https://www.psychegeloof.nl/editions/psyche-geloof-29-2018-2

Het hele artikel downloaden als PDF (107 Kb)


13 juli 2018

Spiritualiteit in de zorg

Aandacht voor levensvragen is vaak weinig vanzelfsprekend in de zorg, omdat tijdrovend en inefficiënt zou zijn. Toch is er voldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden voor het belang van de spirituele dimensie in de zorg. Iedere zorgprofessional zou hierin een passende training moeten krijgen en met regelmaat herhalen.

Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

https://www.vnig.nl/accent/spiritualiteit-in-de-zorg/
(Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg, jrg. 16, nr. 4, juli/augustus 2018, blz. 19-23.)


10 april 2018

De existentiële problemen van jonge mensen los je niet op met een psychische screening

Een scherpe column van Welmoed Vlieger, filosoof en oud-docent aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Nederlandse studenten gaan gebukt onder ernstige angst- en depressieklachten. Dat vraagt niet om een ‘actieplan’, maar om bezinning, stelt ze. Een pleidooi voor ‘leven zonder waarom’, in het voetspoor van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart.

Trouw

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/de-existentiele-problemen-van-jonge-mensen-los-je-niet-op-met-een-psychische-screening~a2713259/


12 maart 2018

Crazywise, Rethinking Madness

Mensenrechtenactivist en fotograaf Phil Borges ontdekte dat inheemse volken een heel andere kijk hebben op gekte of psychische gestoordheid. Hun genezing van psychose is twee keer hoger dan in het Westen. Borges maakte er een indringende documentaire over. Wat in Westerse cultuur ervaren wordt als een beperking, ziekte of handicap, wordt in de inheemse cultuur gezien als voorstadium van een unieke gave of roeping. Aanbevolen!

Transpersoonlijkepsychologie.com

https://www.transpersoonlijkepsychologie.com/blog/crazywise-1


4 februari 2018

Ik ben verlost van het idee van een hemel en een hel

Frans de Bont (92) mediteert al bijna veertig jaar elke ochtend. De man die op een haar na priester was geworden, noemt zichzelf een ‘boeddhiserend katholiek’. „Heel lang heb ik last gehad van schuldgevoelens. Daar ben ik van bevrijd.”

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/04/ik-ben-verlost-van-het-idee-van-een-hemel-en-een-hel-a1590927


2 februari 2018

Niet zweverig en what-is-in-it-for-me: Hoe Nederland omgaat met spiritualiteit

De moderne spiritueel geïnteresseerden, zo constateren uitgevers van spirituele boeken, gaat het niet zozeer om het ongrijpbare als wel om what’s in it for me: boeken die helpen bij de persoonlijke ontwikkeling en bij het dragelijk maken van het dagelijks leven.

Volkskrant

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-nederland-omgaat-met-spiritualiteit-vooral-niet-zweverig-en-what-s-in-it-for-me-~b28547c1/


27 januari 2018

Ik app mijn andere kinderen toch ook?

Sommige mensen praten via Facebook nog jaren met een overleden dierbare. “Ik ben niet gek. Hij leest het niet.”

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/25/ik-app-mijn-andere-kinderen-toch-ook-a1589633


Artikelen uit 2017


7 oktober 2017

Wij hebben geen klauwen en dus hebben we een iPhone

We moeten nieuwe technologie niet vrezen, maar er slim mee leven. Technologie is onderdeel van ons mens-zijn en onze moraal. Techniek maakt ons tot mens – van vuistbijl en vuur tot seksrobot en smartphone. Een interview met technologiefilosoof Peter-Paul Verbeek.

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/06/wij-hebben-geen-klauwen-en-dus-hebben-we-n-iphone-13362323-a1576272


30 september 2017

Suggestie kan ook genezen (Column Rosanne Hertzberger)

Placebo werkt ook als je weet dat het een placebo is. En als er iets wetenschappelijk onderbouwd is, dan is het wel de genezende kracht van suggestie.

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/30/suggestie-kan-ook-genezen-13250597-a1575462


22 september 2017

Geen chemo of bestraling, maar zwemmen in koud water

Waarom wenden weldenkende mensen met kanker zich tot alternatieve genezers en welke behandelingen ondergaan ze? NRC stelde deze vraag aan lezers en ontving ruim honderd reacties.

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/22/geen-chemo-of-bestraling-maar-zwemmen-in-koud-water-13137021-a1574522


15 september 2017

Het idee van de therapeut als leeg scherm is niet reëel

‘Ik heb niks met het oude analytische model, dat voorschrijft dat je niet betrokken mag raken bij je patiënten. Ik geef de voorkeur aan een wederkerige verhouding. Ik stel me open op, ik geef mezelf bloot. Mijn ervaring is dat patiënten er positief op reageren en snel vorderingen maken.’ Een gesprek met schrijver en psychiater Irvin Yalom.

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/15/het-idee-van-de-therapeut-als-leeg-scherm-is-niet-reeel-13000393-a1573518


9 september 2017

Kanker behandelen met een lamp? Ja, dat mag!

Zelfs als ze zijn berispt voor wanpraktijken, blijven alternatieve genezers vaak patiënten behandelen. Zoals Wim Huppes, die een lichttherapie ontwikkelde tegen kanker. Hoe gaat hij te werk en waarom grijpt de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet in?

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/08/kanker-behandelen-met-een-lamp-ja-dat-mag-12903438-a1572814


4 september 2017

Bijwerking: overlijden

Interview met Dick Bijl, oud-hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin
Het Geneesmiddelenbulletin werd in 1967 door de overheid opgericht met als taak artsen en apothekers, patiënten en studenten onpartijdig te informeren over geneesmiddelen. Maar die onpartijdigheid beviel diezelfde overheid allengs minder, en eerder dit jaar besloot hoofdredacteur Dick Bijl de eer aan zichzelf te houden. Een lang gesprek over slinkse farmaceuten, heulende toezichthouders en mondige patiënten.

Skepsis

https://skepsis.nl/dick-bijl/


2 september 2017

Eigen wil vereist geloof (Column Rosanne Hertzberger)

De wetenschap lijkt elke poging tot gedragsverandering tegen te werken. Daarom een pleidooi om mensen te laten geloven dat ze de baas zijn over hun leven. Anders gebeurt er helemaal niks.

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/02/de-eigen-wil-vereist-geloof-12778257-a1571983


19 mei 2017

Zonnegroet en kraanvogel op kosten van de verzekering

Yoga, meditatie en massage betaald door de verzekering? De nieuwe ggz-instelling Vitalis declareert deze activiteiten als deel van een psychiatrische behandeling. Maar daar is het laatste woord nog niet over gesproken.

Volkskrant

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonnegroet-en-kraanvogel-op-kosten-van-de-verzekering~a4496005/


Artikelen uit 2016


18 december 2016

Psycho-pillen doen meer kwaad dan goed

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken pillen tegen depressies, psychoses, angsten en hyperactiviteit. Bijna allemaal hadden ze dat beter kunnen laten, vindt epidemioloog Dick Bijl.

Trouw

https://www.trouw.nl/samenleving/-psycho-pillen-doen-meer-kwaad-dan-goed-~af26af37/


22 september 2016

Vooral hoogopgeleiden bezoeken een alternatieve genezer

Alternatieve therapieën hebben het tij mee: zo’n miljoen gebruikers, vaak hoogopgeleid. Etnoloog Peter Jan Margry: „Zijn dat allemaal naïeve idioten?”

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/22/de-patient-wil-vooral-zelf-kiezen-4412924-a1522841


Artikelen uit 2015


3 juli 2015

‘We zijn vergeten hoe extreem bizar het christendom eigenlijk is’

Zijn boek over het ontstaan van het christendom werd een bestseller. ‘Als je ook maar een kwart hiervan op de islam toepast, zou je in de problemen komen.’ Een gesprek met Emmanuel Carrère.

NRC Handelsblad

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/03/we-zijn-vergeten-hoe-extreem-bizar-het-christendo-1511569-a1158758