fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Energetische Therapie

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dagen zijn op 24 februari & 4 mei 2024.

Energetische Therapie

[lgc_column grid=”40″ tablet_grid=”40″ mobile_grid=”100″ last=”false”] De opleiding Energetische Therapie (ET) beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden om patiënten op energetische wijze te behandelen. Naast de gerichtheid op deze vorm van behandelen wordt de student gestimuleerd in zijn of haar persoonlijke groei met betrekking tot levensvragen, bijzondere ervaringen en spiritualiteit.[/lgc_column][lgc_column grid=”60″ tablet_grid=”60″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

  4-jarige deeltijdopleiding tot energetisch therapeut

   Met de handen inwerken op het subtiel energetisch veld

   Medische en Psychosociale basiskennis

   Praktijkgericht, visie op ziel-geest-lichaam

[/lgc_column]

Theorie en praktijk

Een belangrijk fundament van de opleiding vormt het vak ‘Theorie en Praktijk Energetische Geneeswijze’. Dit is een door alle leerjaren heen lopend, intensief traject van practicumlessen die een theoretische basis hebben. Deze lessen zijn bedoeld om kennis en vaardigheden grondig eigen te maken. Uiteraard wordt dit vak verzorgd door docenten die veel ervaring hebben in zowel de praktijk van de energetische therapie als in het lesgeven.

Energetisch veld

Energetische therapie werkt vanuit de overtuiging dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel energetisch veld. Dit energiesysteem bevat gegevens omtrent het functioneren van het organisme en is waarneembaar voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Gezondheidsproblemen hebben in deze visie te maken met blokkades of verstoringen die de doorstroming van de energie verhinderen.

Een behandeling bestaat uit het, met de handen, overdragen van energie. Dit heeft als doel blokkades op te heffen of verstoringen te reguleren en zo een betere doorstroming tot stand te brengen in het subtiel energetisch veld. Met andere woorden: de energetische behandeling is erop gericht het zelf genezend vermogen te activeren.
Door het werken binnen het subtiele energieveld is het mogelijk dat de behandelaar gewaarwordingen krijgt. In de opleiding wordt geleerd hoe men, ook gesprekstechnisch, daarmee kan omgaan teneinde de cliënt de goede zorg te verlenen

Professionalisering

Onze gezondheid is een groot goed, waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. Iemand die de gave heeft om met subtiele energieën te werken, moet daarnaast over voldoende medische en psychologische kennis beschikken om op een verantwoorde en deskundige manier met cliënten om te gaan. Sommige aandoeningen vereisen allereerst behandeling door een reguliere hulpverlener, bijvoorbeeld een ingreep door een specialist, toediening van medicijnen of een vorm van psychologische begeleiding. Kortom, een energetisch therapeut moet in staat zijn tijdig (terug) te verwijzen naar een BIG-geregistreerde hulpverlener.

Complementaire zorg

Uit onderzoek naar bijvoorbeeld de werking van ‘Therapeutic Touch’ is gebleken dat men baat heeft bij energetische therapie en dat men deze en andere vormen van complementaire zorg ook steeds meer als aanvullend op de reguliere zorg behoeft. In de praktijk worden veel soorten aandoeningen behandeld: vaak pijn, stress gerelateerde of psychosomatische klachten, maar mensen roepen ook de hulp van de energetisch therapeut in bij psychische problemen en steeds vaker voor stervensbegeleiding.

Opleidingsprofiel

De opleiding Energetische Therapie bestaat uit een programma van hoor- en werkcolleges in combinatie met een intensief traject van practicumlessen:

 • Theorie en Praktijk Energetische Geneeswijze
 • Geschiedenis Energetische Geneeswijze
 • Gezondheidszorg
 • Gezondheidsrecht en Ethiek
 • Medische Basiskennis
 • Psychosociale Basiskennis
 • Complementaire Geneeswijzen
 • Parapsychologie
 • Autobiografisch schrijven
 • Intervisie & Groepssupervisie
 • Stage
 • Bedrijfsvoering

Praktische informatie

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Lestijden

De studierichting Energetische Therapie start jaarlijks in september. De colleges vinden (m.i.v. het collegejaar 2018/2019) wekelijks plaats op zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur.

Rooster 2017/2018

  Energetische Therapie 4e jaar (PDF)

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld. Deze opleiding veronderstelt een energetisch-therapeutisch talent dat verder ontwikkeld kan worden. Voordat men zich inschrijft voor deze studie, vindt daarom eerst een toelatingsgesprek plaats waarin getoetst wordt of dit talent voldoende aanwezig is en groeikans heeft. Voor het aanvragen van een toelatingsgesprek kan contact worden opgenomen met de Vakgroepcoördinator (zie hieronder).[/lgc_column][lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2017/18 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:

 • (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;
 • (onder voorbehoud) ca. € 125,- per geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis.

 

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.[/lgc_column]

Diploma

Diploma Energetisch Therapeut.

Beroepsperspectief

De meeste energetisch therapeuten zijn zelfstandig gevestigd.

Vakgroepcoördinator

Elizabeth Post, spreekuur op afspraak via het secretariaat

Erkenning

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET). De onderdelen Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PsBK) zijn geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Er lopen nog accreditatie-aanvragen bij diverse keurmerken. Zie Accreditaties

Kom naar een open avond!Meld je aan!