Ubuntu, het pad van gedeelde menselijkheid

Cursus door Annette Nobuntu Mul
vanaf woensdag 13 mei 2020

“Ubuntu gaat over zorgzaamheid, respect, delen, integriteit, compassie, broederschap, vergeving en verzoening in één. En dan….is het ook altijd weer nóg meer. Het is onze gemeenschappelijke menselijkheid.”

Mpho Tutu van Furth (2018, in ‘Opsoek naar Ubuntu’)

In vier opeenvolgende weken gaan we met elkaar de essentie van Ubuntu ervaren. Ubuntu, het diepgewortelde Afrikaanse mensbesef ‘Ik ben omdat wij zijn’, waarvan Nelson Mandela en Desmond Tutu belangrijke personificaties zijn. Wat kunnen wij van de pijlers van Ubuntu leren, als mens in de samenleving, maar vooral ook praktisch in ons handelen als professional?
In deze vier verbonden cursusavonden zullen we vanuit visie, vraagstukken en methodische handvatten achtereenvolgens stilstaan bij:

  • Wat is Ubuntu? 
Samen doorgronden we bron, pijlers, dragers en baken volgens deze Afrikaanse filosofie en de fundamentele betekenis in ons denken, voelen en handelen. De thema’s ‘vergeving en verzoening’ spelen hierin een symbolische én feitelijke rol;
  • Ubuntu als grondhouding in persoonlijke professionaliteit en met een specifieke visie op zorg & welzijn. 
‘Hulpvragen en werken’ in jeugdzorg, ouderenzorg, psychiatrie en bijvoorbeeld reclassering worden bekeken vanuit een ander perspectief en kunnen leiden tot nieuwe en betekenisvolle inzichten in ons werk. Ubuntu is ‘tegen de gefragmenteerdheid van het zijn’;
  • Indaba, de Ubuntu-dialoog. 
Hoe komen we binnen teams tot betrokken besluitvorming en tevens met respect voor diversiteit? Over de kracht van de dialoog in plaats van de macht van de meerderheid;
  • Ubuntu-Intervisie. 
Leren via eigen- mede- en gezamenlijke verantwoordelijkheid en het besef dat we altijd deel van een groter geheel zijn. Over professionalisering en verbinding tussen individu, team, organisatie, klant en samenlevingsvraagstukken.

De docente

Annette Nobuntu Mul is de oprichter van de Ubuntu Society. Het is haar missie om het diepgewortelde (Zuid)-Afrikaanse mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons ‘samenwerken in samenleving’. Zij is persoonlijk professioneel werkzaam als gestalt systeemtherapeut, leertherapeut & supervisor, organisatiecoach, spreker, opleidingscoördinator ISvW, vertrouwenspersoon, columnist en auteur. Gebaseerd op de principes en spirit van Ubuntu verbindt zij uitwisselings- programma’s tussen Nederland en Zuid-Afrika. Zij is auteur van diverse artikelen en het boek ‘Opsoek naar Ubuntu’. (Juli 2018. Uitgeverij BigBusinessPublishers.)

Praktische gegevens

Data: Woensdag 13, 20 en 27 mei, 3 juni 2020
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur.

Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).
Deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.

Locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Reservering