Terugkeren naar wie je ten diepste bent

Cursus door Rabbijn Hannah Nathans
vanaf dinsdag 4 februari 2020

“Denk na: er is niemand anders zoals jij.
Koester je uniek zijn”

De Kotzker rebbe

Kabbalah is de mystieke kant van het Jodendom en biedt een landkaart voor persoonsontwikkeling. Het enneagram beschrijft negen persoonlijkheidstypen, of tendenties in onszelf, met als doel persoonsontwikkeling. Het zou oeroud zijn, is mede gebaseerd op kabbalah en sluit nauw aan bij de instructies van de 16e eeuwse kabbalist Moshe Cordovero’s hoe zichzelf te verbeteren. Het Chassidisme, ontwikkeld door de volgelingen van de Ba’al Shem Tov, geeft veel praktische aanwijzingen voor persoonsontwikkeling. Het heeft de kabbalah geïntegreerd. De verschillende benaderingen versterken elkaar en vullen elkaar aan.

Wat ga je leren?

Kabbalah, Enneagram en Chassidisme bieden handvatten voor de eigen ontwikkeling, en voor de beroepspraktijk van ieder die met mensen werkt. We doen tekststudie, oefeningen en meditaties. We besteden aandacht aan manieren van zelfreflectie en het onder controle krijgen van het eigen automatische reactiepatroon. Zo worden we effectiever in het menselijk verkeer en kunnen we stabieler het eigen leven vorm geven. We geven onze diepste kern, de Goddelijke vonk in ons zelf, meer ruimte om ons zelf te verlichten en naar anderen te stralen. Een diep contact daarmee verlicht onze levensweg.


De docente

Rabbijn Hannah Nathans is oprichter van en leidt HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit en is rabbijn van de Open Joodse gemeente Klal Yisrael in Delft. Hannah was enneagramleraar vanaf 1993, en geeft les in Joodse Meditatie, Joodse mystiek en Chassidisme. Zij is auteur van o.a. ‘Werken met het Enneagram, naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie’ (Scriptum 2000). Dit werk kan tijdens de cursus aangeschaft worden.

Praktische gegevens

Data: Dinsdagen 4, 11, 18 februari en 3 maart 2020.
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur.

Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).
Deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.

Locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Reservering

 

Categorieën Cursus