Globalisering: ontmoeting tussen culturen en religies

Cursus door Bert Mulder
vanaf dinsdag 12 mei 2020

Onze wereld wordt gekenmerkt door een enorme snelle globalisering; internet, mobiel en social media maken dat alles op hetzelfde moment overal bekend is en dat we met iedereen kunnen communiceren en handelen. Maar iedereen neemt daarbij ook de eigen waarden en normen, de religieuze overtuigingen mee.

Hoe gaat bijvoorbeeld de Chinese cultuur onze wereld beïnvloeden? Hoe ontwikkelen religieuze stromingen zich de komende decennia? Wat kunnen we verwachten voor Christendom en Islam? Voor Boeddhisme en Hindoeïsme? Wat kunnen sjamanistische culturen wellicht bijdragen aan onze toekomst?

De cursus ‘globalisering: ontmoeting tussen culturen en religies’ maakt in vier colleges zichtbaar hoe de ontmoeting tussen culturen zorgt voor een andere kwaliteit van reflectie en hoe die de komende decennia ons denken zal veranderen. Interessant voor geïnteresseerden in de ‘history of ideas’ of spirituele ontwikkeling, maar ook voor mensen die zich vanuit hun werk of organisatie betrokken voelen bij hoe economie, cultuur en maatschappij zich zullen ontwikkelen.


De docent

Bert Mulder heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen en studeerde af aan de internationale universiteit van Lugano op futurologie. Het was actief in automatisering, strategieontwikkeling en als lector informatie, technologie en samenleving. Hij treedt regelmatig op als docent in binnen- en buitenland en is lid van het Europees Cultureel Parlement.

Praktische gegevens

Data: Dinsdagen 12, 19, 26 mei en 2 juni 2020.
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur.

Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).
Deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.

Locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Reservering

 

Categorieën Cursus