Buitengewone ervaringen bij rouw

Cursus door Hans Gerding en Odette de Theije
vanaf woensdag 30 oktober

Veel mensen worden tijdens een periode van rouw geconfronteerd met een ervaring van contact met een overleden dierbare. In een rouwproces kan het ervaren van die nabijheid heel confronterend zijn in existentiële zin. Maar vaak kan zo’n gevoelde nabijheid – soms tegelijkertijd – heel troostend zijn.

In het rouwproces kunnen het er- en herkennen van dit soort ervaringen bijdragen aan een veranderend zelf-verstaan, en uiteindelijk aan het landen in een ‘nieuw-normaal’.
Deze cursus is een zeer bijzondere: de vier avonden hebben een workshopkarakter waarin de deelnemers (naar wens) hun eigen ervaring kunnen inbrengen. Per avond wordt een aspect van de thematiek ingeleid, en daarna systemisch verder verkend.

De docenten zijn zeer bevlogen en deskundige docenten aan de Academie. Tevens zijn zij ook ervaringsdeskundig. Hans Gerding leidt steeds het onderwerp van de avond in waarna Odette de Theije de systemische verkenning van het onderwerp begeleidt.

Het thema per avond:

  • De overleden dierbare: herinnering en/of aanwezigheid?
  • Verkenning van contact-ervaringen;
  • Verkenning van een veranderend zelf-verstaan;
  • Landen in een nieuw-normaal.

De docenten

Prof. em. dr. Hans Gerding is filosoof en parapsycholoog. Hij was directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij doet filosofisch en experimenteel wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdende ervaringen. Auteur van o.a. Kant en het paranormale. Docent Parapsychologie en Spiritualiteit.

Odette de Theije is (kinder- en jeugd)psychiater, systemisch werker en actrice. Sinds 8 jaar is zij voorzitter van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie. Ze werkt als integraal (kinder- en jeugd)psychiater en systemisch werker in diverse organisaties. Vanaf 2018 speelt zij solo door het hele land de voorstelling De vrouw die alles had, gemaakt naar aanleiding van haar eigen rouwproces. Aan de academie is zij docent systemisch werk in de opleiding Transpersoonlijke Psychologie.

Praktische gegevens

Data: Woensdagen 30 oktober, 6, 13 en 20 november.
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur.

Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).
Deelnemers ontvangen een Bewijs van deelname.

Locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Reservering

 

Categorieën Cursus