fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Het Numineuze

Het Numineuze

Het levensbelang van ‘moments of being’ tegen de achtergrond van Jungs denken

 

Capita Selecta Cursus
Door docent Tjeu van den Berk
Vier avonden vanaf dinsdag 31 mei 2022
Van 19.00 tot 21.30 uur

Waar de cursus over gaat

Numineus (van het Latijnse numinosum) verwijst naar een effect dat onafhankelijk van de bewuste wil optreedt. Jung ontleende het begrip aan de Duitse theoloog Rudolf Otto, die het beschrijft als datgene waarvoor men huivert en waardoor men tegelijkertijd is gefascineerd.

Numineuze ervaringen zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Ze verwijzen niet naar iets anders, vragen niet om geloof maar zijn er gewoon, ‘moments of being’. Ze overvallen ons, soms met een lichte dan weer met een hevige schok. Hoe herken je een numineuze ervaring en wat speelt het voor rol in ons leven?

Eerste college: Op het spoor komen van het numineuze
Numineuze ervaringen zijn met name aanwezig tijdens onze kinderjaren. Maar ook als volwassene kan ons een ‘heilige huiver’ overvallen. De klassieke omschrijving luidt: mysterium fascinosum et tremendum. Tijdens dit eerste college gaan we op verkenning.

Tweede college: Het numineuze, een archetypische werkelijkheid
Tijdens dit college staan Jungs opvattingen over de centrale rol van het numineuze in iemands individuatieproces centraal. Opvattingen over de integratie van het onbewuste in het bewustzijn en over de motor van inspiratie in religie, kunst en wetenschap.

Derde college: Toegang krijgen tot het numineuze
Het derde college gaat over het belang van een regressieve levenshouding, over de kracht van de verbeelding en van symbolisch bewustzijn.

Vierde college: Het numineuze en het kwaad in ons leven
Het numineuze bevindt ‘sich jenseits von Gut und Böse’ en kan ons daarom in staat stellen het kwaad – dat ons soms treft in het leven – te ‘boven’ te komen, om het ‘aan te kunnen’.  Het numineuze, waar we ons tijdens dit laatste college op richten, is dan zeer troostvol.

Voor wie is deze cursus?

Behalve voor het persoonlijke belang van jou als deelnemer – alleen al het herkennen van ‘numineuze ervaringen’ in je persoonlijk leven is van cruciale betekenis – is deze cursus met name van belang voor professionals die op één of andere wijze mensen begeleiden en hen willen uitnodigen tot een verkenning van hun leven wat betreft deze ervaringen die ‘ertoe doen’ (gedurende de kindertijd, puberteit, volwassenheid).

Verder is deze cursus uitermate interessant voor mensen, die:

  • Op zoek zijn naar ervaringen die bruggen slaan tussen religies en kunsten, en barrières slechten tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’,
  • vermoeden dat het psychische en het fysische één identiteit vormen en
  • ervan overtuigd zijn dat wat ‘beneden’ is, ook ‘boven’ is en omgekeerd.     

Wat weet je en kan je na het volgen van deze cursus?


Competenties op vakinhoudelijk gebied:

  • Werkvormen leren hanteren voor een agogiek van het numineuze, zowel op het therapeutische als niet-therapeutische vlak. 
  • Bewustwordingsprocessen leren ervaren – bv.: via je verbeelding, je intuïtie en gewaarwordingen – die de kloof tussen het bewuste en het onbewuste overbruggen.
  • Gevoelig leren worden voor je eigen krachtenveld op dit vlak: auditief, visueel, motorisch, tactiel et cetera.

Competenties op het gebied van communicatie:

  • Vaardigheden ontwikkelen die je kunt aanwenden om een groepsproces in gang te zetten richting een eventuele numineuze ervaring.
  • In staat zijn om vanuit diverse invalshoeken – bv.: kunst, natuur, meditatie en stilte – een groep mensen vanuit hun eigen diverse krachten te laten communiceren in en rondom een eventueel numineus gebeuren. 

Accreditaties

Deze cursus is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Opleidingen waarbij deze cursus aansluit

Spiritualiteit & Zingeving
Transpersoonlijk & Energetisch Werken
Geestelijk Begeleider

Over de docent

Dr. Tjeu van den Berk studeerde theologie in Rome, Lyon en Nijmegen. Hij schreef verschillende boeken over de raakvlakken tussen religie, psychologie en kunst. In zijn werk speelt het denken van Carl Gustav Jung een grote rol. Zijn boek Het Numineuze staat tijdens deze cursus centraal.  


Praktische informatie

Data: Dinsdag 31 mei, 7, 14 en 21 juni 2022
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
Routebeschrijving

Bekijk het volledige Capita Selecta Cursusaanbod


Aanmelden