Capita Selecta: cursussen en lezingen

Met de Capita Selecta presenteert de Academie naast het reguliere onderwijsprogramma een interessante serie van extra lezingen en cursussen over bijzondere en boeiende onderwerpen. De sprekers en docenten zijn veelal verbonden aan de Academie en bieden in de Capita Selecta extra verdieping op het onderwijsprogramma.  

De cursussen tellen steeds vier bijeenkomsten en kunnen worden gevolgd door iedereen met belangstelling voor het onderwerp.

Voorafgaand aan sommige cursussen wordt een introductielezing gegeven die je ook los kunt volgen.

Online of op locatie?

Vanwege de steeds veranderende coronamaatregelen geven we op de website bij elke cursus tijdig aan of deze online of op locatie wordt gegeven. Los daarvan heb je altijd de mogelijkheid om, ook al vindt de cursus op onze leslocatie plaats, de lessen via Zoom te volgen. Je kunt dit ons dan het beste even laten weten via osb@academiegeesteswetenschappen.nl

Korting

Voor studenten en leden van de Alumni-vereniging van de Academie geldt een korting op de lezing- of cursusprijs.

Praktische informatie en voorwaarden


Programmaoverzicht 2020/2021

Datum

Woensdagavond
31/03/2021 – 21/04/2021

Donderdagavond
01/04/2021 – 29/04/2021

Woensdagavond
26/05/2021 – 16/06/2021

Donderdagavond
27/05/2021 – 17/06/2021

Donderdagavond
27/05/2021 – 17/06/2021


Capita Selecta

Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven – diverse sprekers

Overgave

Vanaf 4 juni: vier cursusavonden en een afsluitende les op dinsdag.

Op dit moment leeft de omgang met de dood in ons land (en in de ons omringende landen) voornamelijk als een moment van afscheid voor de nabestaanden. Maar dat is niet in alle religies en culturen het geval. In vier lessen, van onder meer Saida Alouad Baktit en Paul van de Velde, wordt gekeken naar de manieren waarop het jodendom, het christendom, de islam en het hindoeïsme/boeddhisme omgaan met ziekte, sterven en dood.

 

Ondernemen(d) in de zorg – Ewald Wagenaar


Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf woensdag 26 mei 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

Je hebt een hart voor anderen, hun gezondheid, hun welzijn. Hoe begin je een praktijk waarin je hen kunt bijstaan? Er komt veel kijken bij het opzetten daarvan. Het begint met het helder krijgen wát jij precies wil en waarnaar je hart uit gaat. Maar ook klanten werven, vasthouden en je praktijk en jezelf ‘neerzetten’ via verschillende mediakanalen. Je leert het in deze Capita Selecta.

 

Praktische informatie en voorwaarden

Toegankelijkheid
De cursussen overlappen niet het reguliere rooster van onze opleidingen, maar bieden een extra aanbod. Ze zijn toegankelijk voor studenten van de Academie, alumni en belangstellenden.

Lezingen & cursussen
Soms is er een lezing ter introductie van een cursus – als smaakmaker of terreinverkenning. Op basis daarvan kun je besluiten of je de cursus wil gaan volgen. Let wel op: tegen die tijd kan de cursus al wel zijn volgeboekt. Deelname is op volgorde van inschrijving.

Aanmelden & betalen
Aanmelden en betalen gaat alleen via deze website. Zodra je hebt betaald, ontvang je per e-mail een aanmeldbevestiging. Een week van tevoren ontvang je een deelnamebevestiging of  bij onvoldoende deelnemers een annuleringsmelding.

Bewijs van deelname
Met de cursussen kun je geen studiepunten behalen; ze worden niet afgesloten met een toets. Op verzoek kunnen we je wel een Bewijs van Deelname verstrekken.

Locatie
De cursussen vinden – tenzij anders vermeld – plaats in het gebouw van het Gerrit Rietveld College, Eykmanlaan 1200, 3571 KH Utrecht. 
Lezingen kunnen ook ergens anders worden gehouden.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 25 en minimaal 10. Bij deelname van minder dan 10 personen wordt de cursus geannuleerd en krijg je 100% van het lesgeld geretourneerd.  


Coördinator Capita Selecta

Anca Hoogbergen, osb@academiegeesteswetenschappen.nl