Capita Selecta: cursussen en lezingen

De Academie presenteert hieronder een prachtig aanbod van extra cursussen over uiteenlopende onderwerpen zoals astrologie, aardse mystiek, esoterisch bijbellezen en het enneagram.
De cursussen duren steeds vier of vijf (wekelijkse) colleges en kunnen worden gevolgd door iedereen met belangstelling voor het onderwerp. Voorafgaand aan de meeste cursussen is een introductielezing. Zie de algemene informatie.

Speciale aanbiedingen

  • (Oud-)studenten krijgen 20% korting op de prijs van een cursus.
  • Voor iedereen geldt: kies drie cursussen uit en krijg een vierde cadeau!

Verbindende communicatie

Verbindende communicatie

Vanaf 12 december: lezing en vier cursusavonden op woensdag.

Geweldloos communiceren is de weg naar verbinding. Kiezen voor het aanleren van Geweldloze Communicatie, anders gezegd Verbindende Communicatie, is een keuze met drastische invloed op en direct merkbare resultaten in de kwaliteit van je leven, relaties, werk of praktijk.

 

Aardse mystiek

Aardse mystiek

Vanaf 30 januari: lezing en vier cursusavonden op woensdag.

Aardse mystiek is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift maar voortkomt uit verwondering over het menselijk en kosmisch bestaan. Denk daarbij aan: schoonheid en het sublieme, de ervaring van eenheid met de wereld, het bestaansmysterie en het geheim van ruimte en tijd.

 

Introductie in het Enneagram

Enneagram

Vanaf 20 februari: lezing en vier cursusavonden op woensdag.

Het Enneagram staat vooral bekend als model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. In de cursus leer en ervaar je de beginselen van deze rijke oude traditie en krijg je inzicht in de diepgaande psychologie van de 9 enneagram persoonlijkheidstypen. Je ontdekt wellicht je eigen type en inspiratie voor jouw eigen pad.

 

Eten als weg naar God

Eten op weg naar god

Vanaf februari, vier avonden door het jaar heen.

Voeding en gezondheid staan volop in de belangstelling. Maar wat hebben de godsdiensten met hun eeuwenoude eetregels daarover te melden? Daarom een serie van vier lessen rondom het thema godsdienst en eten, met telkens een proeverij van gerechten. Dat is luisteren, smullen en genieten van elkaars gezelschap ineen!

 

Esoterisch bijbellezen

Esoterisch bijbellezen

Vanaf 26 maart: lezing en vier cursusavonden op dinsdag.

Er zijn talloze manieren om de Bijbel te lezen en te interpreteren. En elke manier heeft zijn waarde en beperkingen. In de schaduw van de gevestigde leeswijzen door de eeuwen heen (en soms tegen de verdrukking in) heeft zich ook een leesbenadering ontwikkeld die achter de woorden speurt naar verborgen betekenissen, louter bestemd voor ingewijden.

 

Systeemwerk: werken met opstellingen

Familieopstellingen

Vanaf 24 april: lezing en vier cursusavonden op woensdag.

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie.

 

Parels van de westerse esoterie

Red Book

Vanaf 7 mei: vier cursusavonden op dinsdag met afsluitende excursie op woensdag 5 juni.

Vier bijzondere colleges van onder meer Bram Moerland, Tjeu van den Berk, Jacob Slavenburg en Hein van Dongen. Zij belichten ieder een parel uit de geschiedenis van westerse esoterie en de invloed hiervan op onze tijd. Het zal gaan over de boeiende Katharen, het Rode Boek van Carl Gustav Jung, de ideeën van de Renaissance-arts Marsilio Ficino en de legendarische Hermes Trismegistos. De reeks wordt afgesloten met een gezamenlijke excursie naar de Ritman-bibliotheek in Amsterdam (de Bibliotheca Philosophica Hermetica).

 

Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven

Overgave

Vanaf 4 juni: vier cursusavonden en een afsluitende les op dinsdag.

Op dit moment leeft de omgang met de dood in ons land (en in de ons omringende landen) voornamelijk als een moment van afscheid voor de nabestaanden. Maar dat is niet in alle religies en culturen het geval. In vier lessen, van onder meer Saida Alouad Baktit en Paul van de Velde, wordt gekeken naar de manieren waarop het jodendom, het christendom, de islam en het hindoeïsme/boeddhisme omgaan met ziekte, sterven en dood.

 

Iedereen is welkom

De cursussen zijn geen doublure met het reguliere rooster van onze opleidingen, maar vormen een extra aanbod. Ze zijn toegankelijk voor studenten van de Academie, voor oud-studenten en overige belangstellenden van buiten.
 

Lezing of excursie

De meeste cursussen worden voorafgegaan door een lezing ter introductie van de cursus. (Sommige cursussen hebben in plaats daarvan een afsluitende reflectieve les, of een excursie). De lezing fungeert als smaakmaker en terreinverkenning. Op basis daarvan kun je besluiten de cursus te gaan volgen. Maar let op: de cursus kan dan al zijn volgeboekt. Deelname is op volgorde van inschrijving.

Bewijs van deelname

Met de cursussen kunnen geen studiepunten worden behaald; ze worden niet afgesloten met een toets. Wel krijgen de deelnemers een Bewijs van deelname.

Tijden

De lezingen beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur, inclusief een koffie/theepauze.
De cursussen beginnen om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur, inclusief een koffie/theepauze.

Leslocatie

De lezingen en cursussen vinden – tenzij anders vermeld – plaats op de locatie van het
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht

Aantal deelnemers

De lezingen en cursussen zijn toegankelijk voor maximaal 25 deelnemers. Bij deelname door minder dan 6 personen wordt de cursus geannuleerd en wordt 100% van het lesgeld geretourneerd.

Prijzen en kortingen

  • De lezingen kosten € 15
  • De cursussen kosten € 225- of 240 (met vijfde les of excursie) voor belangstellenden
  • Academiestudenten en oud-studenten (ook van de HGU) betalen resp. € 180 of 200
  • 4=3 voor iedereen! Voor iedereen geldt dat bij inschrijven voor drie cursussen tegelijk, je een vierde cadeau krijgt (gelijk inschrijven)! Bij annulering van een van de cursussen kan een andere cursus worden gekozen.

Opgave

Reserveren en betalen gaat via deze website. Zodra er betaald is ontvangt de deelnemer per email een deelnamebevestiging.

Meer informatie

Secretariaat Academie: secretariaat@academiegeesteswetenschappen.nl, 030-2658901.

  Overzicht van alle cursusbeschrijvingen (PDF)
  Overzicht van alle lezingen en cursussen met data en tijden (PDF)