fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Capita Selecta: Vrijheid en verantwoordelijkheid

Capita Selecta: Vrijheid en verantwoordelijkheid

Logotherapie en Viktor Frankl in een individualiserende en polariserende samenleving

Capita Selecta-cursus (training)
Docent Timo van Kempen
Vier dinsdagen op 7, 14, 21 en 28 mei 2024
Van 19.00 – 21.30 uur

Waar de cursus over gaat

Het leven en werk van de Joods-Oostenrijke psychiater en filosoof Viktor Frankl vormen de rode draad van deze Capita Selecta-cursus. Deelnemers krijgen theoretische handvatten aangereikt en doen praktijkgerichte kennis op om hun eigen ontwikkeling te verdiepen en cliënten te begeleiden met inzichten vanuit de Logotherapie en Existentie Analyse.

Centraal staat het reflecteren op het spanningsveld tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en de verbinding met de (beroeps)praktijk.

Bijeenkomst 1: Het leven en werk van Viktor Frankl

Zingeving staat de laatste jaren veel in de belangstelling, maar wordt vaak in het model van de maakbaarheid van het bestaan geplaatst. Maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg spelen hier een rol in. Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar het werk van Viktor Frankl dat teruggaat tot de jaren ‘30 van de vorige eeuw. In zijn werk haalt Frankl vele filosofen en artsen aan (Binswanger, Scheler, Schwartz) die zijn Existentie Analyse ondersteunen. Bezien vanuit deze context heeft Frankl niet zozeer iets ‘nieuws’ ontdekt of ontworpen, maar staat hij in een traditie van onderzoekers en wetenschappers die aanvullende perspectieven op de hulp- en zorgverlening hebben.

Bijeenkomst 2: Existentie Analyse en Logotherapie

Binnen de huidige zorgverlening wordt veel gekeken naar effectiviteit en ‘Evidence Based’ handelen. Dit wordt in de huidige praxis behoorlijk smal gedefinieerd. Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met recente onderzoeken naar de effectiviteit van Logotherapie. Een beroep wordt gedaan op het onderscheidend en kritisch vermogen van deelnemers om naar wetenschappelijke bewijsvoering en methodiekontwikkeling te kijken.

Bijeenkomst 3: Het spanningsveld tussen vrijheid en verantwoordelijkheid

Tijdens deze bijeenkomst wordt een synthese gemaakt tussen de integratie van theorie en praktijk, zowel in de persoonlijke visievorming van deelnemers als de toepasbaarheid ervan in de beroepspraktijk. Het materiaal van de eerste twee bijeenkomsten wordt vertolkt in praktische implicaties voor de beroepsuitoefening. Er wordt gekeken naar informatie uit de herstelbeweging en ervaringsverhalen van cliënten, die vaak benadrukken dat zingeving en spiritualiteit een cruciale rol spelen of speelden in het herstel.

Bijeenkomst 4: Verdere exploratie Existentie Analyse en casuïstiek

Het werk van Viktor Frankl nodigt uit om te exploreren volgends de traditie van het ‘joodse leerhuis’. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte om in dialoog te gaan en te leren van elkaars (opgedane) inzichten, kennis en ervaring. Aan de hand van rollenspellen worden enkele praktische toepassingen uit de Logotherapie zichtbaar gemaakt.

Literatuur en huiswerk

  • Literatuur wordt verstrekt door de docent, aangevuld met materiaal voor praktijkoefeningen.
  • Deelnemers brengen casuïstiek in.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is met name interessant voor professionals in de GGZ. De cursus biedt handvatten om cliënten te begeleiden in het zoeken naar hun eigen weg en invulling te geven aan levensvragen binnen het existentiële domein. De cursus helpt te reflecteren op het eigen denken en handelen en dit te integreren in de beroepsuitoefening.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze cursus

Deze cursus sluit aan op de volgende (CanMEDS)competenties:

  • Vakinhoudelijk handelen: deze Capita Selecta behandelt de toepasbaarheid van Logotherapie en Existentie Analyse in de huidige tijdsgeest waarin sprake is van grote veranderingen in de opbouw en structuur van de zorg en samenleving.
  • Communicatie: deze Capita Selecta duidt richtingen aan die je de mogelijkheid bieden om over het spanningsveld tussen vrijheid en verantwoordelijkheid te reflecteren en dit te verbinden met de (beroeps)praktijk.
  • Kennis en wetenschap: deze Capita Selecta verbindt Logotherapeutische kennis aan enerzijds maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds persoonlijke thematieken.
  • Professionaliteit en kwaliteit: de bovengenoemde kennis zal ertoe bijdragen dat deelnemers theoretische handvatten krijgen en praktijkgerichte kennis opdoen die hen helpt om hun eigen ontwikkeling te verdiepen en cliënten te begeleiden met inzichten uit de Logotherapie en Existentie Analyse.

Accreditatie

Deze Capita Selecta is door de SKGV geaccrediteerd voor bij- en nascholingspunten (PE-punten):

  • Vakbekwaamheid: 2,5

Opleidingen die bij deze cursus aansluiten

Over de docent

Timo van Kempen is gecertificeerd en geaccrediteerd Logotherapeut en Geestelijk Verzorger. Hij werkt al 37 jaar in de GGZ, waarvan de laatste drie jaar in een eigen praktijk als Logotherapeut.

Hij is extern onderzoeker bij het UMC Utrecht waar hij als buitenpromovendus een PhD doet naar de rol van zingeving, spiritualiteit en religiositeit in de zorg. Timo is een ervaren docent die veelvuldig colleges, cursussen en lezingen geeft over Logotherapie en Existentie Analyse.


Praktische informatie

Data: dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei 2024
Tijd: 19.00 – 21.30
Kosten: € 265 (€ 235 voor Academiestudenten en Alumni)

Aantal deelnemers: minimaal 8 / maximaal 12

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
Routebeschrijving

Bekijk alle Capita Selecta

Aanmelden Capita Selecta 2023-2024