De presentiebenadering: van zorgpraktijken naar politiek en weer terug – Eveline Bolt

Capita Selecta Cursus en Introductielezing
V
ijf avonden vanaf woensdag 3 februari 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

“Wat is goede zorg? Wat doet een goede zorgverlener?”

Twee vragen die uitsluitend beantwoord kunnen worden door zorgontvangers zelf. Daarom heeft prof. dr. Andries Baart, de geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering, zo’n 25 jaar geleden langdurig onderzoek gedaan in het buurtpastoraat in Utrecht om zicht te krijgen op de werkwijze van enkele buurtpastores. Deze waren namelijk in staat om in achterstandswijken goede relaties op te bouwen met de buurtbewoners.

Uit dit onderzoek distilleerde hij de presentiebenadering, die hij beschreef in het boek Een theorie van Presentie (2001). De presentiebenadering is na het verschijnen van dit boek op basis van aanvullend onderzoek doorontwikkeld.

Werk je in het veld van zorg en welzijn of wil je meer weten over de presentiebenadering? Dan nodigen we je van harte uit om aan deze Capita Selecta deel te nemen en je eigen (zorg)ervaringen met elkaar te delen.

In de presentiebenadering zijn zorgpraktijken gericht op het niet laten verkommeren van zorgbehoeftigen. Het perspectief van de relatie vormt het uitgangspunt en afhankelijkheid wordt als een centraal menselijk gegeven beschouwd.

In deze benadering wordt zorg veel breder opgevat dan hetgeen we doen in ziekenhuizen en zorginstellingen: het omvat ook welzijnswerk. Wanneer we denken en werken vanuit de presentiebenadering, dan zien we dat deze ook politiek het nodige in te brengen heeft.

Daarmee heeft de presentiebenadering wortels in de zorgethiek.

In de eerste van de vijf bijeenkomsten, Introductie zorgethiek, schetsen we een algemeen beeld van de presentiebenadering en de velden waarin deze behulpzaam kan zijn.

In de daaropvolgende bijeenkomsten kijken we preciezer naar een aantal kenmerken en thema’s die binnen de presentiebenadering van belang zijn, zoals relationeel werken, waarnemen, perspectiefwisseling, leefwereldaansluiting en praktische wijsheid. We doen dit aan de hand van theorie, filmmateriaal en oefeningen.

Je kunt je apart aanmelden voor de introductie. Wil je de daaropvolgende bijeenkomsten ook bijwonen, dan kun je je uiteraard aanmelden voor beide. Je kunt ook beslissen om je voor het vervolg aan te melden wanneer je eerst de introductie hebt gevolgd.


De docent

Eveline Bolt is docente en tutor aan Academie voor Geesteswetenschappen, richting Verlies-, rouw- en stervensbegeleiding, en trainer in zorginstellingen en bij welzijnsorganisaties (zie ook  www.aandachtindezorg.nl). Daarnaast is ze actief lid van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente waar ze woont en is ze hoofdredacteur van ethicsofcare.org. Ze deed onderzoek in het veld van zorg en welzijn.

Praktische gegevens

Introductie Zorgethiek
Datum: Woensdag 3 februari 2021
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur

Kosten: € 15

Presentiebenadering in de zorg
Data
: Woensdag 10 februari, woensdag 3, 17 en 24 maart 2021
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
Routebeschrijving

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Aanmelden