Moments of Being: Inleiding in het Numineuze – Tjeu van den Berk

Capita Selecta Cursus
V
ier avonden vanaf woensdag 25 november 2020
Van 19.00 tot 21.30 uur

Numineuze ervaringen zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Ze verwijzen niet naar iets anders, vragen niet om geloof maar zijn er gewoon, ‘moments of being’. Ze overvallen ons, soms met een lichte dan weer met een hevige schok.

Ze zijn niet het product van ons verstand of van onze wil, maar van onze verbeelding. Ze zijn gratuit. Een vogelgeluid kan de aanleiding zijn, of het opsnuiven van een geur, het horen van een melodie of de aanblik van een stuk natuur. Andere keren brengen seksuele ervaringen die vervoering teweeg, kunnen religieuze momenten ons het geheim openbaren of beleven we een ritueel moment als het betreden van ‘heilige grond’. Ze kunnen even sterk aanwezig zijn in onze kinderjaren als op latere leeftijd. En zeker ook kunnen rituele handelingen aanleiding zijn tot dergelijke ervaringen.

Om het unieke ervan te beklemtonen vond de theoloog Rudolf Otto er in 1917 in zijn boek ‘Het heilige’ een nieuw woord voor uit, numineus: dat wat onuitsprekelijk totaal anders is.

Eeuwenlang volgen de officiële instanties een spoor waarin er maar twee bronnen van kennis zijn die bestaansrecht hebben: de empirische en de conceptuele. Steeds weer echter zijn er stromingen geweest die gewezen hebben op de lege plek daartussenin, een plek waar de verbeelding thuis hoort. In het officiële circuit komt zich-iets-verbeelden echter neer op zich-iets-inbeelden. Dat laat men aan de dichters over. Dat er een authentieke werkelijkheid bestaat die noch empirisch en noch rationeel is en dat die er qua zingeving ook nog het meest toe doet, is onvoorstelbaar.

We moeten weer een pleidooi houden voor het verbeeldend bewustzijn waarin een mens speelt, zich illusies vormt, droomt en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven. In het hart van dat symbolisch bewustzijn bevinden zich de zogenoemde numineuze ervaringen. Uit vrijwel alle verslagen blijkt dat deze tot de meest fundamentele van een mensenleven behoren. Ze vormen de zo noodzakelijke brug tussen logos en mythos.

In de eerste twee colleges staat het symbolisch bewustzijn centraal. In de laatste twee het numineuze. Er wordt gebruik gemaakt van literatuur, muziek en filmmateriaal, zoals Father and Daughter & Afterlife.


De docent

Tjeu van den Berk studeerde theologie in Rome, Lyon en Nijmegen en was als universitair docent verbonden aan de Katholieke Universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Hij was tevens bestuurslid van de C.G. Jung Vereniging Nederland. Hij schreef o.a.: ‘Die Zauberflöte’, ‘Mystagogie’, ‘Het Numineuze’, ‘Op de bodem van de ziel’, ‘In de ban van Jung’ en ‘Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom’.

Praktische gegevens

Data: Woensdag 25 november, 2, 9 en 16 december 2020
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Aanmelden