fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Beroepsprofiel Transpersoonlijk Counselor

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dagen zijn op 24 februari & 4 mei 2024.

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een 4-jarige opleiding Transpersoonlijke Psychologie op HBO-niveau. De studie leidt op tot het beroep van Transpersoonlijk Counselor.

De Transpersoonlijke Psychologie is een benadering van het menselijk bewustzijn waarin onderzoek wordt gedaan naar de transcendente en spirituele dimensies van de menselijke psyche. In de opleiding Transpersoonlijk Counselor leert de student de bevindingen van de Transpersoonlijke Psychologie in te zetten in counselingssituaties.

Het onderzoek van de Transpersoonlijke Psychologie spitst zich toe op ervaringen waarin de identiteitsbeleving van iemand verder gaat dan zijn of haar individualiteit – ervaringen waarin iemands zelfgevoel ook wijdere aspecten van het leven, de psyche of de kosmos kan omvatten.

De inhoud en eigenschappen van dergelijke ervaringen lijken soms niet te verenigen met een ‘normaal’ wetenschappelijk wereldbeeld (vandaar aanduidingen als ‘Exceptional Human Experiences’ of ‘buitengewone menselijke ervaringen’). Het betreft vaak ervaringen die samenhangen met veranderde bewustzijnstoestanden (‘Altered States of Consciousness’), zoals dromen, meditatie, trance, hypnose of bijna-dood-ervaringen.

Zingeving

Deze ervaringen komen in alle tijden en culturen voor bij geestelijk gezonde mensen, maar ook in pathologische situaties of bij een spirituele crisis. Ze worden traditioneel verbonden met religie en spiritualiteit, maar ze hebben ook gevolgen voor de zingeving of duiding van de eigen levensweg en de verdieping van de relaties met anderen.

Meer dan de helft van de bevolking van westerse landen meldt dergelijke ervaringen en ongeveer één kwart geeft aan dat men vragen op dit gebied heeft.

In het zingevingsvacuüm waarin onze postmoderne samenleving zich lijkt te bevinden zoeken veel mensen de begeleiding op dit gebied niet meer bij raadgevers die het primair vanuit een gevestigd geloof benaderen. Wetenschappelijk onderbouwde informatie op dit gebied is echter schaars. Dit is de reden waarom de Academie voor Geesteswetenschappen is gestart met een opleiding Transpersoonlijk Counselor.

Kennis en vaardigheden

De Transpersoonlijk Counselor:

  • Begeleidt mensen bij het begrijpen en verwerken van spirituele of ongewone ervaringen;
  • Heeft daartoe kennis en vaardigheden ontwikkeld op gebieden als dieptepsychologie, psychosynthese, parapsychologie;
  • Beschikt over de voor hulpverleners op dit gebied noodzakelijke Algemene Basiskennis (ABK: gezondheidsrecht, structuur van de gezondheidszorg) en Psychosociale Basiskennis (PsBK: psychologie en sociologie) – vakken die door de Academie voor Geesteswetenschappen op een geaccrediteerd niveau worden aangeboden.

Het vertrekpunt van de Transpersoonlijk Counselor ligt in reguliere onderzoeksmethoden en niet in bepaalde levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. Maar de Transpersoonlijk Counselor is ook in staat complementaire methodieken te gebruiken (zoals introspectie en fenomenologie). Naast de voor hulpverleners noodzakelijke reguliere gespreksvaardigheden wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan de persoonlijke afstemming en gronding die meer specifiek zijn voor dit bijzondere gebied.

Open houding

Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een open houding ten aanzien van bijzondere ervaringen zonder deze op voorhand te willen reduceren tot iets dat al bekend is. Daartoe biedt de Academie voor Geesteswetenschappen een kennismaking met meerdere ziens- en denkwijzen (paradigma’s). Het werken met verschillende paradigma’s vergroot de mogelijkheden om betekenis te geven aan ervaringen die in onze huidige cultuur vaak niet begrepen worden.

Bovendien heeft het implicaties voor het zelfbeeld van de student, waarbij hij leert zichzelf niet als een ‘gegeven’ te zien maar waarin hij zijn zelfontplooiing als een creatief proces kan vormgeven. Het zich afstemmen op de bijzondere ervaringen van de ander vraagt immers ook om een verdieping van iemands eigen wijzen van ervaren.

Beroepsperspectief

Transpersoonlijk Counselors zijn werkzaam in instellingen van de (complementaire) geestelijke gezondheidszorg of voeren een zelfstandige praktijk voor transpersoonlijke psychologie.

GEEF JE OP VOOR DE OPEN DAG/AVOND!SCHRIJF JE IN