fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Energetisch Therapeut

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Wie je ten diepste bent

Je bent waarschijnlijk al een tijd zoekend. Je ervaart een verlangen om niet alleen met het concreet materiële bezig te zijn, maar ook met energie, die zich niet in het zichtbare manifesteert maar die wel duidelijk voelbaar en overdraagbaar is. Je hebt deze energie denkelijk al een of meer keren ondervonden. En je voelt dat je daarmee wilt leven, werken, doorgeven, voor het welzijn van jezelf en van de ander.

Als je je herkent in bovenstaande kun je thuiskomen binnen onze opleiding tot Energetisch Therapeut. Hier leer je van ervaren docenten hoe je de hiervoor beschreven subtiele energieën kunt aanwenden. Door het trainen van je (zelf)waarneming, door kennis van oude wijsheden en de nieuwste wetenschappelijke energetische inzichten, leer je hoe je je medemens professioneel en tegelijkertijd diep menselijk kunt ondersteunen en begeleiden.

Deze opleiding spreekt je aan op jouw specifieke gevoeligheid, zodat je jezelf in jouw unieke zijn en vanuit jouw unieke gaven leert te zien, aanwezig te zijn en te handelen. Zo ontstaat er een nieuwe omgang met jezelf en de ander, doordat je dit gaat integreren in wie je werkelijk ten diepste bent.

 

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.

 


Over de opleiding

Opleiding ET

De Academie voor Geesteswetenschappen biedt een 3-jarige opleiding tot Energetisch Therapeut.

 

Binnen de opleiding volg je een mix van theoretische en praktijkmodules. In deze modules wordt er vanuit verschillende paradigma’s gewerkt. Oosterse en Westerse visies wisselen elkaar af en vullen elkaar o.a. aan op het vlak van grondingsoefeningen, geschiedenis van de energetische geneeswijzen, energetisch therapeutische kennis, het menselijk energetisch lichaam, methodische interventies, chakraleer, de meridianen, aurapatronen en het herkennen van vormen van trauma.

 

Ieder academiejaar omvat tien modules en iedere module omvat vijf dagdelen. Er wordt rekening gehouden met de reguliere vakantieperiodes.

 

Binnen het onderwijsprogramma is er ruime aandacht voor de ontwikkeling van de Energetisch Therapeut als persoon middels leertrajectbegeleiding, intervisie, autobiografisch schrijven, systemisch werk, zelfreflecties en meer.

Hoe werkt de Energetisch Therapeut?

Een energetisch therapeut bevordert de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten in een mens. Niet de ziekte wordt behandeld, maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. Energetische therapie is onderdeel van de complementaire en integrale zorg. De energetisch therapeut werkt vanuit een holistisch oogpunt met subtiele energieën. Door deze energieën middels een bepaalde vorm van behandeling over te dragen, kan het zelfhelend vermogen van de cliënt worden versterkt.

 

De energetisch therapeut beschikt over de competenties om zelfstandig te kunnen werken. De behandeling kan preventief, curatief of palliatief zijn. De therapeut behandelt alleen een cliënt als de acute of chronische symptomen van dien aard zijn dat een energetische behandeling verantwoord is. In geval van ‘rode vlaggen’ wordt doorverwezen naar een BIG-geregistreerde hulverlener. De energetisch therapeut zorgt ervoor op de hoogte te blijven van relevante maatschappelijke, medische en psychosociaal-wetenschappelijke ontwikkelingen, die van belang zijn voor de beroepsuitoefening.

Arbeidsmarktperspectieven

Met een geaccrediteerd diploma Energetisch Therapeut is er de mogelijkheid om lid te worden van een beroepsorganisatie en een eigen praktijk te openen, waarbij de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed kunnen worden door een aanvullende verzekering voor complementaire behandelwijzen.

 

De gezondheidszorg kent de komende tijd grote veranderingen die een gunstig perspectief bieden voor de energetisch therapeut. De nieuwe definitie van gezondheid – positieve gezondheid – omvat zes dimensies: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Kijkend naar deze definitie, heeft energetische therapie een voorsprong op de reguliere aanpak, omdat de mens in zijn/haar geheel benaderd wordt. Energetische therapie is bij uitstek een geschikte complementaire behandelwijze omdat (binnen de holistische benadering) het zelfhelend vermogen van de mens wordt gestimuleerd.

 

Competenties van de Energetisch Therapeut kunnen ook ingezet worden op sociaal vlak. Met name waar het gaat om het belang van extra tijd en invoelingsvermogen, bijvoorbeeld in het begeleiden van mensen in moeilijke levensfasen, bij ziekteverwerkingsprocessen, bij rouw- en verliesprocessen, bij lichamelijke en geestelijke pijn en bij verdriet.

Diploma ET

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een geaccrediteerd vakdiploma Energetisch Therapeut wanneer je ook de geaccrediteerde diploma’s Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PsBK) kan overleggen.

 

Heb je de diploma’s MBK en PsBK langere tijd geleden behaald, dan vragen we je om ook een bewijs van recente nascholing te overleggen.

 

Ben je met het afronden van de opleiding tot Energetisch Therapeut (nog) niet in het bezit van de diploma’s MBK en PsBK, dan ontvang je een eindcertificaat. Dit eindcertificaat kun je te allen tijde opwaarderen naar een geaccrediteerd vakdiploma zodra de diploma’s MBK en PsBK alsnog behaald zijn.

 

Met een geaccrediteerd vakdiploma Energetisch Therapeut krijg je toegang tot beroepsverenigingen zoals de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Deze vereniging wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars erkend.

 

Heb ik vrijstelling?

 

MBK/PsBK

Beschik je bij de start van de opleiding nog niet over een MBK- en/of PsBK-diploma, dan vragen we je om deze, parallel aan de driejarige opleiding, te behalen. Hiervoor is de Academie een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Con Amore die (door SNRO en CPION) geaccrediteerde MBK- en PsBK-opleidingen aanbiedt. Deze opleidingen worden aangeboden in de vorm van zelfstudie, online, fysiek en gemengd (een combinatie van online en fysiek).

 

Studenten van de Academie ontvangen korting als zij een opleiding volgen bij Con Amore. Betaling kan gespreid plaatsvinden en er kan aanspraak gemaakt worden op de STAP-subsidieregeling.

 

Studiegids MBK 

Studiegids PsBK

Video tour Online Leeromgeving

 

Studenten van de Academie gaan een opleidings- en betalingsrelatie aan met Con Amore, de Academie is hierin geen aanspreekpunt.

 

Heb ik vrijstelling?

Studieprogramma

Eerste jaar: basisjaar

 • Autobiografisch schrijven & Hoogsensitiviteit
 • Gronden, Centeren en Energetisch verbinden
 • Complementair Genezen in Oost en West en verleden en heden
 • Energetisch behandelen I en II
 • Regulier en complementair zorgen
 • Chakraleer I en werken met de chakra’s
 • Systemisch werken
 • Alles is energie
 • Aurapatronen verkennen en toepassingen ontdekken
 • Leertrajectbegeleiding

Tweede jaar: verdiepend jaar

 • Spiritual Healing
 • Subtiele energie en Biofotonen I
 • Psyche en bewustzijn in Oost en West
 • Chakraleer II en Transpersoonlijk Waarnemen
 • Werken met verhalen, gebaren en rituelen
 • Energetisch behandelen III, IV en V
 • Meridianen herkennen
 • Werken met Healing Touch
 • Leertrajectbegeleiding

Derde jaar: afrondend jaar

 • Spiritual Emergency
 • Je eigen praktijk starten
 • Ethisch kiezen in complementaire zorg
 • Subtiele energie en biofotonen II
 • Energetisch behandelen VI en VII
 • Stage
 • Scriptie/businessplan/behandelportfolio
 • Examenmodule
 • Leertrajectbegeleiding

Het programma kan op onderdelen tussentijds worden aangepast.

Competenties

 1. Specifiek bij de behandelwijze behorende competenties van de Energetisch Therapeut zijn onder andere:
  • Inzicht in diverse voor energetische therapie relevante vormen van bewustzijn, waarnemen en voelen. En voldoende kennis om dit in een sociaal-culturele en historische context te plaatsen.
  • Empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om met cliënten zinvol te communiceren over hun klachten en over de vorm van hulpverlening die daarbij geboden kan worden.
  • Attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch therapeutische behandelingen bij cliënten op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen.
  • Belangstelling voor de gehele persoon in zijn/haar psychosociale, culturele en spirituele context, met aandacht voor het levensverhaal en daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding en hulp te bieden.
 1. Medische Basiskennis (MBK): de therapeut kan de hulpvraag waar nodig in een medisch kader plaatsen en eventueel tijdig onderkennen en doorverwijzen bij medische problemen die verdere behandeling vereisen.
 2. Psychosociale Basiskennis (PSBK): de therapeut kan zo nodig adequaat ingaan op psychosociale problematiek en tijdig onderkennen en doorverwijzen bij psychische problemen die verdere behandeling vereisen.
 3. Algemene Basiskennis (ABK): algemene basiskennis: kennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes en praktijkrichtlijnen).

Toelating

Studenten die zich voor deze opleiding aanmelden, krijgen een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek word je voorbereid op toelating. In sommige gevallen wordt n.a.v. het intakegesprek besloten dat toelating niet mogelijk is.

Om deze (deeltijd) opleiding te kunnen volgen, dien je bij inschrijving minimaal een hbo-diploma te overleggen. Indien je niet in het bezit bent van een dergelijk diploma, bestaat er de mogelijkheid een toelatingsopdracht te maken. Aan de hand van deze opdracht wordt bepaald of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de opleiding te kunnen volgen.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Mocht je geen hbo-opleiding hebben afgerond dan kun je, na een kennismakingsgesprek, een toelatingsopdracht maken. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Wil je rechtstreeks worden toegelaten tot een opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact voordat je je wilt inschrijven, laat het ons weten. En kom vooral langs op een van onze open dagen!

Open dagen Contact

Studiebelasting

120 EC voor drie jaar of 40 EC per academiejaar. Dit houdt in dat je per academiejaar circa 20 uur per week (inclusief colleges) besteedt aan je opleiding.

Lestijden & leslocatie

Lestijden:
Zaterdag van 10:30 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur.

Leslocatie:
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Studiekosten

Het studiegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Daarnaast zul je rekening moeten houden met de aanschafkosten van studieboeken.

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we de studiegids, studiehandleidingen en het rooster in de studentenomgeving. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht. De studiegids plaatsen we ook op de website.

Studiegids

Studiecoördinator

De relatie tussen studiecoördinator en student dateert van ver terug in de geschiedenis. Een definitie uit een Griekse tekst zegt hierover het volgende: “Een studiecoördinator begeleidt naar een vollediger begrip van het zelf. Een studiecoördinator is ondersteunend met intentie en inzicht. Het is een liefdevol proces dat de groei en ontwikkeling van de student bevordert.” Belangrijk in deze samenwerking is de wens om te groeien. Tegenwoordig word je uitgenodigd je kennis, wijsheid en bewustzijn verder te verdiepen om je volgende bestemming te ontsluieren.

Wietzke van Oene gaat deze verbinding graag met je aan. We bespreken met elkaar wat jouw intentie is, welke doelen je jezelf hebt gesteld en hoe je deze wilt bereiken.

Wietzke van Oene
Studiecoördinator Energetisch Therapeut

Aanmelden en inschrijven

Heb je vragen of twijfels over je inschrijving, aarzel dan niet om contact op te nemen met studiecoördinator Wietzke van Oene: wietzke.van.oene@academiegeesteswetenschappen.nl

Aanmelden

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Margreeth Farret Jentink

Oud-student Transpersoonlijk & Energetisch Werken

“Ik ben dankbaar voor mijn gave en wil die uitdragen. Het gehoor geven aan mijn innerlijke stem, het uniek zijn en van daaruit mij dienstbaar opstellen.”