Inschrijfformulier Energetische Behandeling

Hier kun je je opgeven voor een gratis energetische behandeling tijdens het praktijkexamen in april 2018.
Maar eerst volgt enige beknopte informatie:

Wat is Energetische Therapie?

Energetische Therapie werkt vanuit de overtuiging dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel energetisch veld. Dit energiesysteem bevat gegevens omtrent het functioneren van het organisme en is waarneembaar voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Gezondheidsproblemen hebben in deze visie te maken met blokkades of verstoringen die de doorstroming van de energie verhinderen. Een behandeling bestaat uit het, met de handen, overdragen van energie. Dit heeft als doel blokkades op te heffen of verstoringen te reguleren, zo een betere doorstroming tot stand te brengen in het subtiel energetisch veld en daarmee het zelfgenezend vermogen te activeren.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling begint met een kort gesprek. In dit gesprekje stelt de behandelaar een paar vragen. Uiteraard ben je vrij om hier al dan niet op te antwoorden. Er is niet direct gelegenheid om ergens diep op in te gaan. Dan volgt de eigenlijke behandeling die ongeveer een half uur duurt. Daarbij lig je op een behandeltafel en houdt de behandelaar zijn of haar handen op een korte afstand van je lichaam en maakt rustige bewegingen. Als je daar toestemming voor geeft, kan hij of zij je hierbij ook soms aanraken. Als je daar de voorkeur aan geeft, kun je ook blijven zitten. Het is de bedoeling dat de behandeling je een ontspannend en rustgevend gevoel geeft. Als dat niet zo is, vragen we je om dat tegen de behandelaar te zeggen. Na de behandeling is er een kort gesprek waarin je kunt bespreken hoe je de behandeling ervaren hebt. De behandeling duurt ongeveer een klein uur.

Begeleiding

De energetische behandelingen door de studenten worden uitgevoerd onder begeleiding van praktijkdocent:

Drs. Karen Kruithof: arts en acupuncturist, voert al dertig jaar een eigen acupunctuurpraktijk, (mede)auteur van onderzoek naar complementaire en alternatieve geneeswijzen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Docent Praktijk Energetische Therapie en Acupunctuur.

Verdere informatie

Meer informatie over (de opleiding) Energetische Therapie staat elders op deze website. Heb je nadere inhoudelijke vragen over Energetische Therapie en/of de energetische behandeling, kun je die stellen aan Karen Kruithof via [email protected]

Plaats

  • Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier-Bakkerlaan 7, Utrecht

Schrijf je in!